16122.jpg

行動裝置目前已是人手一機或多機!!

文章標籤

NT66 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1123.jpg

HP惠普不算是零售SSD市場上的知名品牌??

文章標籤

NT66 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

58432.jpg  

NT66 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

51001.jpg

文章標籤

NT66 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

01.JPG

文章標籤

NT66 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

AMD RYZEN 7 1700 3GHz-Max Turbo最高可達3.7GHz

6.jpg

文章標籤

NT66 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

102226.jpg

文章標籤

NT66 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 VPRO V500 BLACK 青軸 合金版 機械鍵盤

20170402_161439.jpg

文章標籤

NT66 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg

 

文章標籤

NT66 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

22386.jpg

華碩 Z270E GAMING STRIX系列

文章標籤

NT66 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()